• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Valea Teilor

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
59 18-12-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; privind rectificare buget local da 2020-12-18   -
58 27-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.65/2020 - -   - -
57 27-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; apobarea Planului de eficientizare si rentabilizare a SC AQUA VALEA TEILOR SRL - -   - -
56 27-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; aprobarea functionarii unitatii de invatamant din comuna Valea Teilor pentru anul scolar 2020-2021 - -   - -
55 09-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; modificare HCL 16/2020 - -   - -
54 09-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; desemnare reprezentant in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu-Valea Teilor jud Tulcea. - -   - -
53 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; aprobare acord cooperare registru agricol si activitati administrative - -   - -
52 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de registru agricol și administrative. - - Proiectul de hotărâre a fost anulat: eroare materiala - -
51 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; completarea și modificarea actului constitutiv al SC AQUA VALEA TEILOR SRL . - -   - -
50 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta tip V1 din comuna Valea Teilor, jud Tulcea tip . - -   - -
49 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; modificarea si completarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Teilor jud Tulcea. - -   - -
48 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; aprobarea Regulamentului de eliberare a Avizului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei Valea Teilor jud Tulcea da 2020-11-02  
47 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; aprobarea Proiectului ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN UAT VALEA TEILOR, JUD. TULCEA. - -   - -
46 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; privind ORGANIZARE COMISII DE SPECIALITATE - -   - -
45 02-11-2020 ANDREI VIOLETA, Primar; privind ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA - -   - -
44 09-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind APROBARE PLAN ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII - -   - -
43 09-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind DESEMNARE REPREZENTANT CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE - -   - -
42 09-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind ACORDARE LOC CASĂ OI - -   - -
41 09-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind ACORDARE LOC CASĂ OG - -   - -
40 09-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind ACORDARE LOC CASA OA - -   - -
39 03-09-2020 CAZACU I STELIAN, Consilier; ... privind ALEGERE VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR - -   - -
38 08-07-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind ACHIZIȚIONARE SERVICII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ da 2020-07-08   -
37 30-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind REVOCARE ACORDARE LOC CASĂ CI - -   - -
36 30-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind REVOCARE ACORDARE LOC CASA SV - -   - -
35 30-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind REVOCARE ACORDARE LOC CASA NC - -   - -
34 30-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind ACORDARE LOC CASĂ CIG - -   - -
33 19-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind ACORDARE LOC CASA DM - -   - -
32 19-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind ACORDARE LOC CASA DC - -   - -
31 19-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; PRIVIND APROBARE DEPUNERE CERERE FINANTARE ILUMINAT PUBLIC da 2020-06-19   -
30 18-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind MODIFICARE ORGANIGRAMA - -   - -
29 18-06-2020 GOGOAȘĂ I MARIAN EMIL, Consilier; privind acoradare loc casă MD - -   - -
28 18-07-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită a unui teren intravilan in suprafață de 500 mp dlui Mocanu Dumitru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
27 05-06-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită a unui teren intravilan in suprafață de 500 mp dlui Stîngă Vasile pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
26 22-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită a unui teren intravilan in suprafață de 500 mp dlui Nucă Cristian pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
25 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2019 - -   - -
24 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,, RECTIFICAT I ” pentru anul 2020 - -   - -
23 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind probarea înregistrării Primăriei Comunei Valea Teilor în Sistemul Electronic Național de Plăți online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar SNEP și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția online - -   - -
22 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2019 - -   - -
21 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli referitoare la la autoturismul de serviciu al UAT comuna Valea Teilor, judetul Tulcea - -   - -
20 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită a unui teren intravilan in suprafață de 500 mp dlui Mihalache Silviu pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
19 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită a unui teren intravilan in suprafață de 500 mp dlui Tudor Alexandru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
18 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea dezmembrării in două loturi a terenului intravilan în suprafață de 1886 mp, T63A/P1910, inventariat în domeniul privat al comunei Valea Teilor jud Tulcea - -   - -
17 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Teilor, judeţul Tulcea, precum si a personalului contractual - -   - -
16 08-05-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea Statului UAT Comuna Valea Teilor - -   - -
15 23-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Valea Teilor nr.1/2020 stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Valea Teilor județul Tulcea, anul 2020 - -   - -
14 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public –activitatea de întreținere și reparații rețele iluminat public - -   - -
13 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Valea Teilor judeţul Tulcea - -   - -
12 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUA VALEA TEILOR SRL - -   - -
11 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de folosință a unui imobil , inventariat în domeniul public al Comunei Valea Teilor jud Tulcea, Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea - -   - -
10 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Valea Teilor jud Tulcea - -   - -
9 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi realizate în anul 2020 de către persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare - -   - -
8 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Valea Teilor nr. 16/25.02.2020 privind însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
7 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei ValeaTeilor , județul Tulcea - -   - -
6 22-04-2020 GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, Primar; ... privind incetarea contractului de închiriere nr.1365/11.052017,încheiat cu dna Ghimiș Florentina având ca obiect închiriere pășune - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină