• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Valea Teilor

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
23 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind aprobarea închirierii spațiului destinat farmacie către SC PROFARM SRL da 2024-04-04 -
22 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind - privind aprobarea angajării a doi paznici in baza Acordului de cooperare pentru pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Valea Teilor jud Tulcea; da 2024-04-04 -
21 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind scutirea de la plata taxei de salubritate a persoanelor încadrate în grad de handicap grav ,accentuat sau gradul I de invaliditate da 2024-04-04 -
20 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 5 poziția 2 a Hotărârii Consiliului Local Valea Teilor nr.77/2023 da 2024-04-04 -
19 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Valea Teilor nr.71/2022 da 2024-04-04 -
18 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind aprobarea planului de măsuri pentru interzicerea , abandonării , aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza Comunei Valea Teilor jud Tulcea. da 2024-04-04
17 22-03-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 40/18-03-2024 convocare ședință extraordinară 22 martie 2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Valea Teilor, Județul Tulcea pentru anul 2024 da 2024-04-04 -
16 26-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2024 convocare ședință extraordinară Consiliu local in data de 26 februarie 2024 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafețelor de pasune rămase disponibile da 2024-03-08 -
15 26-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2024 convocare ședință extraordinară Consiliu local in data de 26 februarie 2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei domnului Curleancă Vasile si a soției Curleancă Cristina Mariana părinții minorelor Curleancă Elena Maria si Curleancă Darius Andrei diagnosticați cu strabism congenital-cataractă congenitală ,respectiv microoftalmie oculară congenitală,strabism congruent. da 2024-03-08 -
14 12-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 22/08-02-2024 Convocare sedinta extraordinara 12 februarie 2024 privind aprobarea modificării organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Teilor, judeţul Tulcea da 2024-03-04 -
13 12-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 22/08-02-2024 Convocare sedinta extraordinara 12 februarie 2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Valea Teilor nr.57/2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini și gestiunea directă a serviciului de alimentare cu apă către Serviciul public de alimentare cu apă Comuna Valea Teilor. da 2024-03-04 -
12 12-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 22/08-02-2024 Convocare sedinta extraordinara 12 februarie 2024 privind aprobare buget locaL PE ANUL 2024 da 2024-03-04 -
11 05-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/30-01-2024 Convocare ședință ordinară Consiliu local 05.02.2024 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiție Reabilitare drumuri in Localitatea Valea Teilor Comuna Valea Teilor jud Tulcea da 2024-02-15 -
10 05-02-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/30-01-2024 Convocare ședință ordinară Consiliu local 05.02.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Teilor și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local , înființate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Valea Teilor jud Tulcea da 2024-02-15 -
9 19-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/15-01-2024 Privind convocarea in sedinţa extraordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 19.01.2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Comunitar de Servicii Integrate Valea Teilor jud Tulcea da 2024-01-31 -
8 19-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/15-01-2024 Privind convocarea in sedinţa extraordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 19.01.2024 privind aprobarea prelungirii si modificării contractelor de muncă in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Valea Teilor jud Tulcea; da 2024-01-31 -
7 19-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/15-01-2024 Privind convocarea in sedinţa extraordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 19.01.2024 privind indexării cu rata inflației a taxelor aferente contractelor de inchiriere. da 2024-01-31 -
6 19-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/15-01-2024 Privind convocarea in sedinţa extraordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 19.01.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.49/2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul salubrizării al Comunei Valea Teilor da 2024-01-31 -
5 19-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/15-01-2024 Privind convocarea in sedinţa extraordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 19.01.2024 privind aprobarea achiziționarii de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare da 2024-01-31 -
4 09-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 Privind convocarea in sedinţa ordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 09 ianuarie 2024 privind aprobarea rețelei școlare pentru unitatea de invatamant Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Valea Teilor pentru anul școlar 2024-2025 da 2024-01-19 -
3 09-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 Privind convocarea in sedinţa ordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 09 ianuarie 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 100.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, da 2024-01-19 -
2 09-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 Privind convocarea in sedinţa ordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 09 ianuarie 2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 23.042,51 lei, la data de 31.12.2023, din excedentul bugetului local din anii precedent da 2024-01-19 -
1 09-01-2024 PICIORUȘ GEORGEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 Privind convocarea in sedinţa ordinară a Consiliului local Valea Teilor in data de 09 ianuarie 2024 privind alegerea președintelui de sedinta - 2024-01-19 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină