>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA VALEA-TEILOR
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(0,1)
 
             
         
               
         
Secretar general
pc(1,0)
     
           
           
         
             
           
Compartimentul agricol
pe(1,0)
 
Biroul financiar contabil
pc(1,0) pe(1,3) ce(2,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
pe(0,1)
             
           
         
             
           
Compartimentul paza comunala
ce(0,1)
 
Compartimentul pentru situații de urgență
ce(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul compartiment deservire
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenti personali
ce(10,5)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finantate din fonduri europene
ce(0,5)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-05-25): Anexa 1 la HCL 38/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 1, vacante 1)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 2, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 3, vacante 4)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 16, vacante 12)
 
TOTAL  posturi:  39 (ocupate 22, vacante 17)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA TEILOR
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 38/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     GOGOAȘĂ MARIAN EMIL    
2 viceprimar                     vacant    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         CIUFU FLORENTINA ROXANA 4  
Birou financiar contabil
4       sef birou I superior S PAVEL IONUT 4  
5       referent debutant M NICHIFOR CRISTINA 2  
6       inspector I principal S POP SORIN LAURENȚIU 5  
7       casier principal M MOCANU NICOLAE 3  
8       consilier I principal S vacant    
9       consilier I principal S vacant    
10       consilier I principal S vacant    
Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
11       consilier I asistent S vacant    
Compartiment pentru situații de urgență
12       sef serviciu voluntar pentru situații de urgență principal M vacant    
Compartiment compartiment deservire
13       muncitor asistent G ION NICUȘOR 2  
14       muncitor calificat 3 asistent G SICRIERU VASILE 2  
Compartiment asistenta medicala comunitara
15       mediator sanitar asistent M MOCANU VALERICA 2  
16       asistent personal deutant G PINTILIE DANIELA  
Compartiment asistenti personali
17       asistent personal deutant G BALAICAN DUMITRU  
18       asistent personal deutant G BALASOIU VALERICA  
19       asistent personal deutant G CHICIUC MARIOARA  
20       asistent personal deutant G CONSTANDACHE EUGENIA  
21       asistent personal deutant G COSTEA CONSTANȚA  
22       asistent personal deutant G COTEA MIRCEA  
23       asistent personal deutant G CRISTEA SANDA  
24       asistent personal deutant G EFTA ILEANA  
25       asistent personal deutant G NUCA LENUȚA  
26       asistent personal deutant G STANGA FLORENTINA MAGDA  
27       asistent personal deutant G vacant    
28       asistent personal deutant G vacant    
29       asistent personal deutant G vacant    
30       asistent personal deutant G vacant    
31       asistent personal deutant G vacant    
Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene
32       referent iii M vacant    
33       referent iii M vacant    
34       referent iii M vacant    
35       referent iii M vacant    
36       referent iii M vacant    
Compartiment agricol
37       consilier I principal S DUMBRAVĂ MARIA 3  
Compartiment asistență socială
38       consilier I principal S VASILE ILIE 5  
Compartiment paza comunala
39       sofer G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 28
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 28
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 38
GOGOAȘĂ MARIAN EMIL
primar

      LS