Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Valea Teilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 consilier local 413 0 0 0
3 secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6240 0 0 0
4 sef birou clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6240 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5687 0 0 0
6 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 5441 0 0 0
7 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 4796 0 0 0
8 asistent personal deutant, gradaţia 0 2252 0 0 0
9 casier principal, gradaţia 3 4539 0 0 0
10 mediator sanitar asistent, gradaţia 2 3674 0 0 0
11 muncitor asistent, gradaţia 2 3613 0 0 0
12 muncitor calificat 3 asistent, gradaţia 2 3613 0 0 0
13 referent debutant, gradaţia 2 4154 0 0 0


GOGOAȘĂ MARIAN EMIL
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 30-06-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 31-03-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 01-09-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2021 : 01-04-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 25-05-2020   utilizator: 73